Синуслар теоремасы

Си́нуслар теоремасыөчпочмакның яклары һәм аларга каршы урнашкан почмак(лар) арасындагы бәйлелек. Теореманың ике варианты бар; Гади: Өчпочмакның яклары каршы яткан почмакларның синусларына пропорциональ.

Стандарт билгеләр

һәм Киңәйтелгән:

Һәр өчпочмак өчен

монда , , — өчпочманың яклары, — якларга каршы урнашкан почмаклар, ә — өчпочмак янәшәсендәге әйләнә радиусы.

Искәрмәләр Үзгәртү