Санлы телевидение

Санлы телевидение - санлы сигналлар кулланып видеосигалны һәм тавыш сигналын кодлау ярдәмендә телевидение сурәтен һәм тавышын тапшыру технологиясе.