Пыскулы бушану — түбән басымлы газда мөстәкыйль рәвештә барлыкка килә торган стационар электр бушану агымы (тогы); ультрашәмәхә һәм күренмә яктылык алу өчен кулланыла.