Нурлар очрашуы

Кисәкчәләр коллайдерында нурлар очрашуы ике пакет элементар кисәкчәләр капма-каршы юнәлештә хәрәкәтләнеп пространствода бер ноктада очрашкач була. Һәрбер пакетта күпчелек кисәкчәләр кисешә, әмма кайберәүләре бәрелергә мөмкин, шуннан соң башка кисәкчәләр барлыкка китерәләр һәм аларны кисәкчә детекторында күзәтергә мөмкин. Сызыкча коллайдерда нурлар очрашуының бер генә урыны бар, ә хәзерге тизләтү боҗраларында берничә урын бар, (Large Hadron Collider-да, мәсьәлән, дүртәү); шул урыннарда детекторлар куела.