Нитья карма Һинд дине тарафдарлары көн саен башкарырга тиеш кармаларга (яки ритуалларга) карый. Һинду Шастраларда әйтелгәнчә нитья кармаларны башкармау гөнаһка китерә. Нитья кармаларга түбәндәгеләр керә:

Нитья Карма мәҗбури рәвештә көн саен вазифаларны аңлатмый. Аларга регуляр/периодик тәртип буенча гамәлләр/вазифалар керә. Мәсьәлән: Амавасья тһарпанам, Граһана тһарпанам, Питһру дэвасам.

Нитья карманың Най-Нитья карма дигән суб-бүлеге бар. Бу мәҗбури әмма шартлы карманы аңлата. Мәсьәлән, Граһанага караган кармалар.

Шулай ук карарга мөмкин Үзгәртү