Мәсгуд кануны (әл-канун әл-мәс'уди) — якынча 1030 елда тәмамланган һәм газнәви солтан Мәсгуд ибне Мәхмүдкә багышланган Әбүрәйхан Мөхәммәт әл-Бирунинең әсәре. Бу хезмәт — 1029 йолдыз координатлар һәм йолдызча зурлыклар белән зайичәсе (йолдызлар җәдвәлләре).

Әл-Бируни үзенең җәдвәлләре Клавдий Птолемейның «Әлмагест» һәм Габделрахман әс-Суфинең «Кузгалмас йолдызлар китабы» нигезендә төзелгән. Җәдвәлләрдә йолдызларны күзәтүләре төгәл вакыты күрсәтелмәгән, әмма чамалау буенча 1030 ел унларча еллар элегрәк.

Басмалар үзгәртү