Битләрне чыгару

Сез текст һәм билгеле бер битнең редакцияләү тарихын яисә кайбер XML белән төрелгән битләр җыелмасын экспортлый аласыз. Моны башка викига MediaWiki ярдәмендә импорт бите кулланып импортлый аласыз.

Битләрне экспортлау өчен аларның исемнәрен редакцияләү кырына кертегез, бер юлга бер исем, һәм сез гамәлдәге редакцияне, шулай ук битләр тарихы юллары белән барлык элеккеге редакциләрне яисә соңгы редакцияләү турында мәгълүмат белән гамәлдәге редакцияне сайлагыз.

Соңгы очракта сез шулай ук сылтаманы куллана аласыз, мәсәлән, Махсус:Экспорт/Баш бит "Баш бит" бите өчен.