Матди җаваплы зат

Матди җаваплы зат - үзенә ышанып тапшырылган кыйммәтләрне саклауны тәэмин итүче, ә тәэмин итмәгән очракта күрелгән зыян өчен мәгълүм законнардагы кагыйдәләр буенча тулы матди җаваплылык йөкләнгән хезмәткәр.