Максвелл — Больцман бүленеше

Больцман бүленеше шулай ук Максвелл — Больцман бүленеше (tat.lat. Makswell — Boltsman büleneşe(үле сылтама)) - Больцман тарафыннан 1866 елда ачылган классик механика буенча күп хәрәкәт итүче кисәкчәләр тасвирлау нөфус (статистик) ысулы.

Максвелл — Больцман бүленеше тулы күренештә:

.

биредә — кисәкчә кинетик дәрманы, — кисәкчә потенциаль дәрманы тышкы кырда,

кисәкчәнең координатлары, импульслары белән

интервалында, - булу ихтималлыгы.

- кисәкчә массасы, - температура

Максвелл — Больцман бүленеше ике тапкырлаучыдан тора:

.

Беренче тапкырлаучы - Максвелл бүленеше булып тора:

Максвелл бүленеше импульс буйлап әлеге температурада кисәкчә табу ихтималлыгын тасвирлый.


Икенче ихтималлыгы w - Больцман бүленеше булып тора:

Больцман бүленеше шушы температурада кисәкчә табу урыны ихтималлыгын тасвирлый. Больцман бүленеше - Гиббс бүленешенең аерым очрагы.

Максвелл — Больцман бүленешендә мөһим нәтиҗәсе бар: шушы импульсның ихтималлыгы кисәкчәнең урыныннан бәйләнмәгән.

Больцман бүленеше - кайчакта тышкы кырда кисәкчәләр бүленеше булып атала.

Моны да карагыз

үзгәртү

Больцман баш әсәрләре

үзгәртү
  • Больцман Л. Очерки по методологии физики. — М., 1929.
  • Больцман Л. Кинетическая теория материи. — М., 1939.
  • Больцман Л. Лекции по теории газов. — М.: Гостехиздат, 1953.
  • Больцман Л. Статьи и речи. — М.: Наука, 1970.
  • Больцман Л. Избранные труды. — М.: Наука, 1984. Часть 1. Часть 2. Часть 3.

Әдәбият

үзгәртү
  • Л. Фламм. Памяти Людвига Больцмана // УФН. — 1957. — Т. 61. — № 1.
  • Н.Н. Боголюбов, Ю.В. Саночкин. Людвиг Больцман // УФН. — 1957. — Т. 61. — № 1.
  • Б.И. Давыдов. Великий физик (К 50-летию со дня смерти Людвига Больцмана) // УФН. — 1957. — Т. 61. — № 1.
  • Л. Больцман // Ю.А. Храмов. Физики: Биографический справочник. — М.: Наука, 1983. — С. 38-39.
  • Полак Л.С. Людвиг Больцман 1844—1906. — М.: Наука, 1987. — 208 с.

Тышкы сылтамалар

үзгәртү