Эмоция (лат. emoveo – дулкынландырам, селеккәлим) – уртача дәвамлылыктагы эмоциональ процесс, ул чынбарлыктагы яки булырга мөмкин ситуацияләргә карата субъектив, бәяләмәле карашны чагылдыра. Эмоцияне эмоциональ процессларның башка төрләреннән, ягъни аффект, хис һәм кәефләрдән аералар. Эмоцияләр, башка бик күп психик күренешләр кебек үк, бик аз өйрәнелгәннәр һәм төрле авторлар тарафыннан төрлечә аңлатылалар, шуңа күрә югарыда китерелгән билгеләмәне төгәл яки гомуми кабул ителгән дип карарга ярамый.

Сораулар: 1. психология терминнары сүзлеге кирәк. 2. азмы-күпме төгәл определение кирәк!!

Искәрмәләр үзгәртү