Контрабанда - тиешле дәүләт җыемын түләмичә яки тыелган булуга карамастан, законга каршы килеп, чик аша бүтән илләргә төрле әйберләр, кыйммәтле хәзинәләр, валюта, мөлкәт чыгару яки аларны илгә кертү.