Консалтинг

Консалтинг - киңәшләр, аңлатмалар бирү эшчәнлеге; җитештерүчеләргә, сатучыларга һәм сатып алучыларга икътисади, хуҗалык, хокукый мәсьләләр буенча (килешүләргә хокукый экспертиза ясау, ихтималый контрагентлар һәм аларның рейтингы турында белешмәләр бирү, эшчәнлекнең билгеле бер даирәсе хакында төрле мәгълүматлар белән тәэмин итү) коммерция нигезендә хезмәт күрсәтүче оешма.