Кирпеч - ясалма таш, еш кулланылган төзелеш материалы.

"' Клинкер кирече "' — махсус балчык төреннән эшләнгән кирпеч. Җитештерү вакытында балчык 1200 °Cка кадәр җылытыла.
Кирпеч штабеле

Төрләр:

 • саман;
 • керамик;
 • силикат
 • һиперпресс.

Үлчәм үзгәртү

Россия стандартлары буенча:

 • 1 НФ (бер) — 250х120х65 мм мм;
 • 1,4 НФ — 250х120х88 м
 • 2,1 НФ (икешәр) — 250х120х140 мм.

Шулай ук:

 • 0,7 НФ («Евро») — 250х85х65 мм;
 • 1,3 НФ (модуль) — 288х138х65 мм.
 • 3/4 — 180 мм;
 • 1/2 — 120 мм;
 • 1/4 — 60—65 мм.