Һиндле династия өчен Канва династиясен карагыз

Канва (Sanskrit: कण्व санскр. (IAST) káṇva) кайбер Риг Веда гимннары аңа караган Трета Юганың борынгы Һинду ришисы (хәкиме). Ул Гхора һәм Ангирасаларның улы дип аталган. Ул кайвакыт җиде риши (Саптаришилар) санына кертелә.

  • Канва ул шулай ук Ведик шакханың нигезләүченең исеме,
  • Канва шулай ук берничә патшазадә һәм династияләр нигезләүчеләре һәм берничә автор исеме.
  • Канвалар Патша Васудева Канваның токымнары (безнең эраның беренче гасыр).
  • Канвалар шулай ук явыз рухлар сыйныфы, аларга каршы Атхарва Веданың 2.25 гимны сихер буларак кулланыла.

Искәрмәләр үзгәртү

  • Dowson, John: A Classical Dictionary of Hindu Mythology & Religion.