к·б·ү Маршрут схемасы
Стандарт төс схемасы
Тимер-юлы линиясы метро
Кулланалар Кулланмайлар Туннель Кулланалар Кулланмыйлар Туннель
Соңгы станциясы
Пассажир платформасы станциясы
Станциясы
Транспорт узелы
Кулланмайлар/
[[]] / платформа
Депо
Кулланмыйлар/
[[]]/эстакада
Шаблон:Станция1 - Станция2
:  На Станцию2 (Напр-ие1) 
Мост/
[[]]
[]]
[[Image:BSicon_20px.svg file:]] [[Image:BSicon_20px.svg file:]]
[[Image:BSicon_LSTR.svg
file:]][[Image:BSicon_20px.svg ]] [[Image:BSicon_20px.svg file:]]

Калып:BSrow-replace

[[Image:BSicon_20px.svg file:]] [[Image:BSicon_20px.svg file:]]
[[Image:BSicon_BHF.svg
file:]][[Image:BSicon_20px.svg ]] [[Image:BSicon_20px.svg file:]]

{{BS4|||AKRZo|AKRZu|| {{BS2||hKRZWae||Күпер