PD Мин бу әсәрнең автор хокукларының иясе һәм аны үз ихтыярым белән җәмгыяви милеккә тапшырам.

Юридик яктан бу мөмкин булмаса, мин, әсәрне кануннар тарафыннан тыелмаган очракта, һәркемгә теләсә нинди максатта кулланырга рөхсәт бирәм.


Моны да карагыз: Үрнәк:PD-user.