Кабер (каберлек) — үлгәннең, ешрак кешенең, күмелгән урыны. Шулай ук яңа казылган күмү уемын да кабер диләр.

Гадәтенчә кабер дип җирдәге күмү урынын атыйлар. Ләкин кайбер очракларда пирамидадагы саркофагларны, мавзолейларны да кабер дип атап була.

Каберләрнең бер төре буларак каирнны (кельт. cairn) аерып була. Ул кельт халыкларында кулланылучы таш каберлек. Гомуми очракта кабер ул - күмү урыны.