Инжиниринг - коммерция нигезендә сәнагать, авыл хуҗалыгы һәм башка тармак объектларын икътисади-техник яктан нигезләү һәм проектлау, төшезелешне тәэмин итүгә булышу, җитештерү процессын һәм җитештерелгән продукцияне сату-бүлуне җайга салу буенча инженерлык-консультация хезмәте күрсәтү.