Дәреслек — билгеле бер өлкәдәге гыйлемне системалы аңлатып бирүче китапмәгариф системасында, аның төрле өлкәләрендә кулланыла. Мөстәкыйль уку, өйрәнү өчен дә файдаланыла.

.