Вице-патшалык - тарихта булган кайбер илләрдәге территориаль берәмлек, гадәттә - административ-территориаль берәмлек.

Бүгенге көн илләрдәге кайбер тиңнәрнең исемләре өчен, Вилаять мәкаләсен карагыз.