Википедия:Проект:Терминнар:Физика

Тимеркәев Б.А., Галимов Д.Г., Даутов Г.Ю. язган өч кисәктәге "Физика" китабыннан алынган төшенчәләрҮзгәртү

  • Авторлар: Тимеркәев Б.А., Галимов Д.Г., Даутов Г.Ю.

Нәшрият: КДТУ нәшрияты, 2002 ел. Дәреслек югары уку йортлары студентларына тәкъдим ителә. http://www.tatknigafund.ru/authors/989

Тигезләнеш – равновесиеҮзгәртү

Ярсу атом – возбужденный атомҮзгәртү

Үлчәм – измерениеҮзгәртү

Торгын дулкын – стоячая волнаҮзгәртү

Күперенмә – пучностьҮзгәртү

Үсемтә – приращениеҮзгәртү

Дулкын таралу – распространение, тарату – испускание волныҮзгәртү

Нур тарату – излучатьҮзгәртү

Чәчелү – рассеяние, Чәчелү кисеме - сечение рассеянияҮзгәртү

Тәэсирләнгән – возбужденныйҮзгәртү

Комплекс иярешле операторы – комплексно сопряженный операторҮзгәртү

Разложение функции в ряд по арг. – функ. арг. рәтенә таркатуҮзгәртү

Куышлык – полостьҮзгәртү

Җисми почмак – телесный уголҮзгәртү

Тәлгәләшләнгән халәт – вырожденное состояниеҮзгәртү

Үзгәрешле – переменннаяҮзгәртү

Беркыйммәтле – однозначныйҮзгәртү

Операторның Үз кыйммәтләре – собственные значения оп.Үзгәртү

Тикторыш – покойҮзгәртү

  Риза--Damir (бәхәс) 24 апр 2016, 16:33 (UTC)

Бериш – однородный, беришсезлек – неоднородностьҮзгәртү

Баскыч – уровеньҮзгәртү

Ярсытылган – возбужденный, ярсый – возбуждаетсяҮзгәртү

Тишем – дырка (электрон)Үзгәртү

Сизгер – чувствительныйҮзгәртү

Магнит агышы, агымы – магнитный потокҮзгәртү

Магнитланыш – намагниченностьҮзгәртү

Магнит үтешлелеге – магн. ПроницаемостьҮзгәртү

Рәвешүзгәртү – преобразованиеҮзгәртү

Галилей рәвешүзгәртүләре – преобразования ГалилеяҮзгәртү

Көчәнеш - напряжениеҮзгәртү

Көчәнешлелек - напряженностьҮзгәртү

Коргы - зарядҮзгәртү

Электр агымы - электрический токҮзгәртү

Полярлашу, полярлану - поляризацияҮзгәртү

Электр йөртү көче - ЭДСҮзгәртү

Үтә ...- сверх...Үзгәртү

Алмаш агым - переменный токҮзгәртү

Газны тишү - пробойҮзгәртү

Тайпылма агым - ток смещенияҮзгәртү

Яктылык чәчелү - рассеяние светаҮзгәртү

Яктылык йотылу - поглощение светаҮзгәртү

Фәза - пространствоҮзгәртү

Өч үлчәмле - трехмерныйҮзгәртү

Тәңгәллек - тождественностьҮзгәртү

Кристалл челтәре - кристаллическая решеткаҮзгәртү

Тирбәнеш - осцилляцияҮзгәртү

Күзәнәк - ячейка (кристалла)Үзгәртү

Тәэсирләшү, тәэсир итешү - взаимодействиеҮзгәртү

Алмашыну тәэсирләшүе - обменное взаимодействиеҮзгәртү

Сүрү - оболочка, электрон сүрү, атом сүрүе - электронная, атомная оболочкаҮзгәртү

  Риза--Damir (бәхәс) 24 апр 2016, 16:32 (UTC)

Билалов, Мөхәммәтҗанов китабыннанҮзгәртү

Һава сүрүе - АтмосфераҮзгәртү

Пешкәк - поршеньҮзгәртү

Риза--Damir (бәхәс) 24 апр 2016, 16:31 (UTC)

Абруйлы чыганакта әлегә табылмаган төшенчәләрҮзгәртү

Вязкость - үзлелек?Үзгәртү

Приливные силы (в гравитации планет) - Агылыш көчләре?Үзгәртү