Википедия:Проект:Терминнар:Физика

Тимеркәев Б.А., Галимов Д.Г., Даутов Г.Ю. язган өч кисәктәге "Физика" китабыннан алынган төшенчәләр үзгәртү

  • Авторлар: Тимеркәев Б.А., Галимов Д.Г., Даутов Г.Ю.

Нәшрият: КДТУ нәшрияты, 2002 ел. Дәреслек югары уку йортлары студентларына тәкъдим ителә. http://www.tatknigafund.ru/authors/989

Тигезләнеш – равновесие үзгәртү

Ярсу атом – возбужденный атом үзгәртү

Үлчәм – измерение үзгәртү

Торгын дулкын – стоячая волна үзгәртү

Күперенмә – пучность үзгәртү

Үсемтә – приращение үзгәртү

Дулкын таралу – распространение, тарату – испускание волны үзгәртү

Нур тарату – излучать үзгәртү

Чәчелү – рассеяние, Чәчелү кисеме - сечение рассеяния үзгәртү

Тәэсирләнгән – возбужденный үзгәртү

Комплекс иярешле операторы – комплексно сопряженный оператор үзгәртү

Разложение функции в ряд по арг. – функ. арг. рәтенә таркату үзгәртү

Куышлык – полость үзгәртү

Җисми почмак – телесный угол үзгәртү

Тәлгәләшләнгән халәт – вырожденное состояние үзгәртү

Үзгәрешле – переменнная үзгәртү

Беркыйммәтле – однозначный үзгәртү

Операторның Үз кыйммәтләре – собственные значения оп. үзгәртү

Тикторыш – покой үзгәртү

  Риза--Damir (бәхәс) 24 апр 2016, 16:33 (UTC)[җавап бирергә]

Бериш – однородный, беришсезлек – неоднородность үзгәртү

Баскыч – уровень үзгәртү

Ярсытылган – возбужденный, ярсый – возбуждается үзгәртү

Тишем – дырка (электрон) үзгәртү

Сизгер – чувствительный үзгәртү

Магнит агышы, агымы – магнитный поток үзгәртү

Магнитланыш – намагниченность үзгәртү

Магнит үтешлелеге – магн. Проницаемость үзгәртү

Рәвешүзгәртү – преобразование үзгәртү

Галилей рәвешүзгәртүләре – преобразования Галилея үзгәртү

Көчәнеш - напряжение үзгәртү

Көчәнешлелек - напряженность үзгәртү

Коргы - заряд үзгәртү

Электр агымы - электрический ток үзгәртү

Полярлашу, полярлану - поляризация үзгәртү

Электр йөртү көче - ЭДС үзгәртү

Үтә ...- сверх... үзгәртү

Алмаш агым - переменный ток үзгәртү

Газны тишү - пробой үзгәртү

Тайпылма агым - ток смещения үзгәртү

Яктылык чәчелү - рассеяние света үзгәртү

Яктылык йотылу - поглощение света үзгәртү

Фәза - пространство үзгәртү

Өч үлчәмле - трехмерный үзгәртү

Тәңгәллек - тождественность үзгәртү

Кристалл челтәре - кристаллическая решетка үзгәртү

Тирбәнеш - осцилляция үзгәртү

Күзәнәк - ячейка (кристалла) үзгәртү

Тәэсирләшү, тәэсир итешү - взаимодействие үзгәртү

Алмашыну тәэсирләшүе - обменное взаимодействие үзгәртү

Сүрү - оболочка, электрон сүрү, атом сүрүе - электронная, атомная оболочка үзгәртү

  Риза--Damir (бәхәс) 24 апр 2016, 16:32 (UTC)[җавап бирергә]

Билалов, Мөхәммәтҗанов китабыннан үзгәртү

Һава сүрүе - Атмосфера үзгәртү

Пешкәк - поршень үзгәртү

Риза--Damir (бәхәс) 24 апр 2016, 16:31 (UTC)[җавап бирергә]

Абруйлы чыганакта әлегә табылмаган төшенчәләр үзгәртү

Вязкость - үзлелек? үзгәртү

Приливные силы (в гравитации планет) - Агылыш көчләре? үзгәртү