Википедия:Проект:Терминнар:Математика

Вектор - Юнәү, Вектор үзгәртү

Циркуль - Җәзбә үзгәртү

Теория - Назария үзгәртү

Сопряжение, комплексно сопряженный - Комплекс иярешле үзгәртү

Әлеге термин оператор анализында, сызыкча алгебрада һәм аеруча квант механикасында кулланыла. Термин Тимеркәев Б.А., Галимов Д.Г., Даутов Г.Ю. язган өч кисәктәге "Физика" китабыннан алынган. --Kitap (бәхәс) 4 авг 2017, 20:31 (UTC)[җавап бирергә]

Разложение функции в ряд - Функция рәтенә таркату үзгәртү

Югары математикада, квант физикасында кулланыла торган термин. Шул ук китаптан алынган.--Kitap (бәхәс) 4 авг 2017, 20:40 (UTC)[җавап бирергә]

Переменнная - Үзгәрешле үзгәртү

Шул ук китаптан алынган.--Kitap (бәхәс) 4 авг 2017, 20:40 (UTC)[җавап бирергә]

Однозначный - Беркыйммәтле үзгәртү

Шул ук китаптан алынган.--Kitap (бәхәс) 4 авг 2017, 20:40 (UTC)[җавап бирергә]

Преобразование - Рәвешүзгәртү үзгәртү

Шул ук китаптан алынган.--Kitap (бәхәс) 4 авг 2017, 20:40 (UTC)[җавап бирергә]

Сходимость ряда - Рәт җыелуы үзгәртү

Ряд Фурье сходится - Фурье рәте җыела.--Kitap (бәхәс) 4 авг 2017, 20:48 (UTC)[җавап бирергә]

Расходимость ряда - Рәт җыелмавы үзгәртү

Натуральный ряд чисел расходится - Натураль рәт җыелмый.--Kitap (бәхәс) 4 авг 2017, 20:48 (UTC)[җавап бирергә]