Бәхәс:Хөсәен Араблинский

Белгән идеңме?
«Хөсәен Араблинский» мәкаләсеннән кызыклы мәгълүматлар Баш битнең «Белгән идеңме?» бүлегендә урнаштырылды. Бүлектә «Татар артистларын «Аршин мал алан»ны уйнарга өйрәткән азәрбайҗан актеры үз өендә атып үтерелгән.» тексты чагылыш тапкан. Рубриканың тулы юрамасы белән биредә танышып була.
Wikipedia

Начать обсуждение страницы «Хөсәен Араблинский»

Начать обсуждение
«Хөсәен Араблинский» битенә кире кайту.