Аннексия - берәр илне яки аның бер өлешен берьяклы рәвештә башка илгә көчләп кушу.

Халыкара хокук нигезендә аннекския — агрессия төрләреннән берсе булып, хәзерге вакытта халыкара-хокукый җавалылыкны китереп чыгара. БМО Низамына нигезләнеп һәрнинди суверен дәүләтнең территориаль бөтенлегенә яки сәяси мөстәкыйльлегенә каршы көч куллану яисә көч куллану белән янау тыела.