Келәт белән бутамагыз.

Вак товарлар өчен автоматлаштырылган склад

Амбар (фар. انبار ambar, anbar - саклау урыны) — матди байлыкларны саклау корылмасы.

Тапшыру һәм сорау күләмәрне демпфинглау өчен кирәкле матди байлыкларны туплау вазифасын башкара.

Логистиканың төп элементы булып тора.

Саклау логистикасы үзгәртү

Склад хуҗалыгы (склад хуҗалыгы яки склад логистикасы белән идарә итү) — җитештерү һәм логистиканың төп өлкәләренең берсе, товар-матди запасларны саклау (склад) бурычы белән шөгыльләнә һәм матди агымнар белән идарә итүнең состав өлеше булып тора.

Искәрмә үзгәртү

Сылтамалар үзгәртү