Аваз ияртемнәре

Кеше һәм башка җан ияләре чыгарган авазларга, шулай ук төрле предметлар һәм табигать күренешләренең тавышларына охшатып ясалган сүзләр аваз ияртемнәре дип аталалар. Мәсәлән: лач-лоч (әйбер чәйнәү), мыгыр-мыгыр (аңлаешсыз итеп, авыз эченнән сөйләү), мияу-мияу (мәче тавышы), келт-келт (сәгать тавышы).

Аваз ияртемнәренә кешенең физиологик хәлен (калтырану, сызлану һ. б.): дер-дер (туңудан калтырау), чымыр-чымыр (берәр әгъзаның җиңелчә туңуы) һ.б.

ЧыганакларҮзгәртү