Аббревиатура - кыскартылма сүзләр. Сүзтезмә составындагы сүзләрнең баш хәрефләреннән (АДПУ, АКШ; США, НАТО) яки берәр иҗегеннән (профорг, колхоз) ясалган исемнәр. Аббревиатураның соңгы компоненты бөтен килеш тә калырга мөмкин (таттелерадио, госдума, роддом).

Мәскәүдә аббревиатура

Кыскартылма сүзләр ясалуны Аббревиация диләр.

Чыганаклар үзгәртү

  • Сәлимов Х.Х., Тел гыйлеме терминнары сүзлеге