Үсемлек үтергечләр

Үсемлек үтергечләр, һербицидлар (лат. herba «үлән» + лат. caedo «үтерәм») - кирәксез үсемлекләрне (нигездә, чүп үләннәрне) бетерә торган пестицидлар.