Экстремум

Экстремум - бирелгән күплектәге функциянең үсүе кимүгә алмашына торган яки кимүе үсүгә алмашына торган ноктасы. Бу нокталарны тиңдәшле рәвештә максимум ноктасы һәм минимум ноктасы дип атыйлар.

БилгеләмәләрҮзгәртү

Әгәр   ноктасының ниндидер тирәлегендәге барлык   өчен   тигезсезлеге үтәлсә,   ноктасы   функциясенең минимум ноктасы дип атала.

Әгәр   ноктасының ниндидер тирәлегендәге барлык   өчен   тигезсезлеге үтәлсә,   ноктасы   функциясенең максимум ноктасы дип атала.

СылтамаларҮзгәртү