Химик синтез

Химик синтез ― гадирәк молекулалардан катлаулы молекулалар булдыру процесс; химик һәм физик ысуллар кулланып химик кушлымалар алу. Химик синтез органик һәм нәорганик була ала.