Пута - тышкы өс киемнәренең бил өлешен кысу өчен уңайлаштырылган билбау.

Ешырак толып, тун, пәлтәләрнең бил өлешен кысып тора.

Төп бурычы булып өс киемен уңайлату тора. Шулай да матурлык, ә элек кирәк-ярак кыстырып йөрү өчен дә кулланылган.