Портал:Палеонтология/Сайланган организм

Орнитохейрус Птерозаврлар (лат. Pterosauria - канатлы кәлтә елан) - мезозой дәверендә яшәгән архозаврлар тәртибе. Хәзер аларның йөзләп төре билгеле. Динозаврлар кебек, беренче птерозаврлар триас чорында - 230 миллио н ел элек - барлыкка килгәннәр. Шул вакыт яшәгән птреозаврларның вәкилләре - эудиморфодон, преондактиль, петейнозавр. Птерозаврлар юрада да яшәгәннәр. Әмма акбүр чорында билгеле булмаган сәбәпләрдән юкка чыгалар (кара: Акбүр чоры массалар үлүе). Птерозаврлар Җирдә 166 миллион ел яшәгәннәр.

Кандидатлар - Башка сайланган дәверләр - Үзгәртәсем килә!