Портал:Балыклар/Шәп рәсем

Балыклар төрләре бик күп һәм бер-берсенә охшамаган. Бу үсемлеккә охшаш диңгез аҗдаһасы (ингл.) - диңгез атына (ингл.) якын туган.