Төп менюны ачу

Морфоноло́гия — теге яки бу телдәге морфемаларның сөйләмдә кулланылышы, ягъни хәрәкәте вакытында бу морфемалар составында барган фонетик үзгәрешләрне өйрәнә торган фән, тел белеме тармагы. Морфонология төрле позицияләрдә килгән морфемалар составындагы фонетик чиратлашуларны, аларның составын, морфемаларның куллану үзенчәлекләрен, морфемаларның алломорфларын һ. б. өйрәнә.

Морфонология авазлар, фонемалар, просодемалар, морфемалар, сүзләр, синтагмалар белән эш итә.

Аерым хезмәтләрдә фәнне шулай ук морфофонемика дип атау күзәтелә.

ЧыганакларҮзгәртү

  • Сафиуллина Ф.С., Зәкиев М.З. Хәзерге татар әдәби теле.— Казан: «Мәгариф» нәшрияты, 2006.— 408 б.