Актубу

11 гый 2022 кушылды
Полностью удалено содержимое страницы
Актубу (фикер алышу | кертем)
Төзәтмә аңлатмасы юк
Тамга: кулдан кире кайтару кире кагылган
Актубу (фикер алышу | кертем)
Полностью удалено содержимое страницы
Тамга: бушату кулдан кире кайтару
Юл номеры - 1:
{| class="standard"
! colspan="2" rowspan="4" |Артикуляция ысулы
! colspan="9" |Артикулция урыны
|- align="center"
! colspan="2" rowspan="2" |Ирен тартыклары
! colspan="3" |Тел алды тартыклары
! colspan="4" |Дорсаль тартыклар
|- align="center"
! rowspan="2" |Альвеол
! rowspan="2" |Альвеол арты
! colspan="2" rowspan="2" |Тел уртасы
! colspan="2" rowspan="2" |Тел арты
! rowspan="2" |Кече тел
|- align="center"
!Ирен-ирен тартыклары
!Ирен-теш тартыклары
|- align="center"
! rowspan="2" |Плозивлар
!Яңгыраулар
|[[ХФӘ|b]]
|
|[[ХФӘ|d]]
|
|
|
|[[ХФӘ|g]]
|
|
|- align="center"
!Саңгыраулар
|[[ХФӘ|p]]
|
|[[ХФӘ|t]]
|
|
|
|[[ХФӘ|k]]
|
|
|- align="center"
! rowspan="2" |Сибилянтлар
!Яңгыраулар
|
|
|[[ХФӘ|z]]
|[[ХФӘ|ʒ]]
|
|
|
|
|
|- align="center"
!Саңгыраулар
|
|
|[[ХФӘ|s]]
|[[ХФӘ|ʃ]]
|
|
|
|
|
|-align="center"
! rowspan="2" |Фрикативлар
!Яңгыраулар
|
|[[ХФӘ|v]]
|
|
|
|
|
|
|[[ХФӘ|ʁ]]
|-align="center"
!Саңгыраулар
|
|[[ХФӘ|f]]
|
|
|
|
|
|
|
|- align="center"
! rowspan="2" |Аппроксимантлар
!Үзәктәгеләр
|
|
|
|
|[[ХФӘ|j]]
|[[ХФӘ|ɥ]]
|
|[[ХФӘ|w]]
|
|- align="center"
!Яндагылар
|
|
|[[ХФӘ|l]]
|
|
|
|
|
|
|- align="center"
! colspan="2" |Борын тартыклары
|[[ХФӘ|m]]
|
|[[ХФӘ|n]]
|
|[[ХФӘ|ɲ]]
|
|[[ХФӘ|ŋ]]
|
|
|}
260

правок