«Mingrellär» битенең юрамалары арасында аерма

10 байт добавлено ,  11 ай элек
к
/
к (/)
Тамга: отменено
[[Рәсем:Scènes, paysages, moeurs et costumes du Caucase dessinés d'aprés nature par le prince G. Gagarine.6.jpg|250px|thumb]]
[[Рәсем:Mercier. Mingrelien (Asie). Auguste Wahlen. Moeurs, usages et costumes de tous les peuples du monde. 1843.jpg|250px|thumb]]
'''MingrellärMingrellər''', '''Megrellar''' (üzataması '''Margali''') – [[GörcestanGɵrcestan]]da (GruziädäGruziədə) xalıq, ilneñilneꞑ könbatışkɵnbatış rayonnarında yäşiläryəşilər. GörcelärneñGɵrcelərneꞑ ber subetnik törkemetɵrkeme sanlalar. Öydäɵydə Megrel telendätelendə söyläşälärsɵyləşələr. Bu tel qayber oçraqlarda GörceGɵrce telenätelenə dip qarílar, läkinləkin başqa GörceGɵrce söylämnärennänsɵyləmnərennən ul bik nıq ayırıla (GörcedägeGɵrcedəge 7 kileş urınına 9 kileş). Bu tel räsmirəsmi bulmağanbulmaƣan räweştärəweştə [[GörceGɵrce älifbasıəlifbası]] qullana. XäzergeXəzerge Mingrellar GörceçäGɵrceçə , [[Urısça]] da belälärbelələr, [[Abxazía]] yäşägännäryəşəgənnər Abxazça da söyläşäsɵyləşə alalar. Típik Mingrel familiälärfamiliələr ''-ia'' (''-''), ''-aya'', ''-ava'', ''ua'' quşamçılarına betäbetə (''Jvania'', ''Şengelaya'', ''Eliava'', ''Çkadua''). Mingrel familiälärefamiliələre Abxazlarda oçrílar.
 
SoñğıSoꞑƣı Urta Ğasırlardaƣasırlarda MingrellärMingrellər GörceGɵrce patşalarınnan autonomiäautonomiə itep yäşägännäryəşəgənnər, üze Samegrelo kenäzlegenkenəzlegen nigezlänepnigezlənep.KenäzlegendäKenəzlegendə Dadiani näselenəsele idaräidarə itkänitkən. [[1803]]. yılda Samegrelo [[RäsäyRəsəy İmperiäseİmperiəse]] (Kutaisi gubernasına) keräkerə, MingrellärMingrellər Aleksander I patşağapatşaƣa ant itäläritələr. Dadianilarnı RäsäyRəsəy aqsöyäklekkäaqsɵyəklekkə quşalar ([[1857]]). [[1918]]. yılda Mingrellar GörcestanGɵrcestan Demokratik CömhüriätenäCɵmhüriətenə keräkerə.
 
[[1920. yıllar]]da [[Sovetlar Berlege]]ndändə Mingrellar mädänimədəni autonomiäneautonomiəne üsterälärüsterələr (säyäsisəyəsi autonomiäautonomiə bulmağandabulmaƣanda), Mingrel telendätelendə gäzetlärgəzetlər bastırıp çığalarçıƣalar. Belem aluda hämhəm ädäbiättäədəbiəttə GörceGɵrce teleneñteleneꞑ qullanışı däwamdəwam itäitə. [[1950. yıllar]]da Mingrel Lavrenti BerianıñBerianıꞑ säyäsisəyəsi doşmannarı Mingrel PartiäPartiə eşlekleselärgäeşlekleselərgə qarşı ''MingrellärMingrellər ğämäleƣəməle'' çığaralarçıƣaralar, ğämälƣəməl näticäsendänəticəsendə MingrellärMingrellər ayırım xalıq sanamílar, Mingrel telendätelendə näşernəşer itü tíıla. Stalin ülemennänülemennən soñsoꞑ uzğanuzƣan reabilitasiägäreabilitasiəgə qaramastan Mingrel tele küxnäküxnə tele bulıp qala.
 
GörcestannıñGɵrcestannıꞑ berençe präzidenteprəzidente Zviad Gamsaxurdia Mingrel buluı säbäplesəbəple, bärepbərep töşerelüdäntɵşerelüdən soñsoꞑ Mingrel başqalsına ZugdidigäZugdidigə qaça. LäkinLəkin Zviadistlar ciñelälärciꞑelələr, şundí suğışsuƣış SamergeloğaSamergeloƣa zían kiteräkiterə.
 
[[1990. yıllar]]dağıdaƣı [[Abxazía]]da bulğanbulƣan etnosara konfliktlar näticäsendänəticəsendə MingrelärneñMingrelərneꞑ ber öleşɵleş häläkhələk bula, köpçelegekɵpçelege Abxazíadan RäsäygäRəsəygə hämhəm GörcestanğaGɵrcestanƣa qaçalar.
 
MingrellärMingrellər sanı 200 000 dändən 700 000 törlelänätɵrlelənə, çönkiçɵnki küp Mingrel üzen GörceGɵrce bulıp belderälärbelderələr. RäsäydäRəsəydə Mingrel millätennän100millətennən100 keşe isäplänäisəplənə.
 
==Kürenekle MingrellärMingrellər==
{{commonscat|Mingrelians}}
*[[Lavrenti Beria]]
1 234 896

правок