Лавра́зияМезозой чорында Пангея таркалуы нәтиҗәсендә барлыкка килгән элеккеге ике кыйтганың берсе (көньякта Гондвана урын алган иде). Лавразия хәзерге Авразия һәм Төньяк Америкага таркалган. Алар бер-берсеннән 135тән 200гә млн ел элек аерылган.

200 млн ел элек