Коомбер бәйләнеше

Коомбер бәйләнеше поляр булмаган сыеклыкның эчке басымы һәм диэлектрик константасы арасында бәйләнешне күрсәтер өчен кулланылырга мөмкин.

, булганга күрә, ул сыеклыкның эчке басымын билгели, шулай дип табарга мөмкин:

биредә молекулалар санына тигез,

ул сыеклыкның ионизация потенциалы,

ул кисәкчә-ара геометриядән пар суммациясенең сан константаларына нигезләнгән температурага бәйле нисбәт,

ул поляризация,

ул сыеклыкның күләме,

күпчелек поляр булмаган сыеклыклар өчен ,

Искәрмәләр Үзгәртү