Диез - музыкада: тонны ярымтонга күтәрүне белдерә торган термин. Ноталар язмасында # кебек белдерелә, латин литералары белән is языла. Бекар белән гамәлдән чыгарыла. Диез, бекар һәм бемоль альтерация билгеләре дип аталалар. Чёт тонлыкларда ачкыч янында басыла (рәсемне кара).

Cis-dur (До-диез-мажор) тонлыгында диезлар
Диезлы нота
Белешмә сольфеджио дәресеннән алынган