Барымта - төрки һәм монгол халыкларында йола хокукы нормасы, малды, милекне, шулай ук урланган кызны, ырыу яки кабиләнең башка агзаларын көч белән кайтару.

Бәхәсне тыныч юл белән хәл итеп булмаган очракта кимсетү һәм матди зыян өчен үзенчәлекле икътисад милек кайтару ысулы булган.

Карымта булдырмач өчен Барымта турасында алдан хәбәр җибәрү кабул ителгән була (каз. Білсе — барымта, білмесе — Карымта, баш. Белһә — барымта, белмәһә—Карымта).

Акрынлап мал алып качу максатында оештырылган агрессивлык очракларының бөтенесе дә Барымта дип атала башлый.

"Акбүзат", "Бабсак белән Күсәк" һ.б. башкорт эпосларында чагылыш тапкан.

Шулай ук карагыз үзгәртү

Искәрмәләр үзгәртү